Przeżywszy 88 lat zmarła śp. Urszula Szampanti.

3