Przeżywszy 89 lat zmarła śp. Lucyna Puczydłowska.

 

13