Przeżywszy 90 lat zmarła śp. Anna Rzyska z Pucka.

28