Przeżywszy 90 lat zmarła śp. Maria Mudlaff ze Smolna.

33