Przeżywszy 90 lat zmarła śp. Maria Mudlaff ze Smolna.

33

Facebook
Twitter
Email
Print