Przeżywszy 90 lat zmarła śp. Wanda Okun.

13

Facebook
Twitter
Email
Print