Przeżywszy 91 lat zmarł śp. Gerhard Pinczewski.

28