Przeżywszy 91 lat zmarła śp. Gertruda Hinc.

13-01