Przeżywszy 91 lat zmarła śp. Jadwiga Wysocka z Gdyni.

34