Przeżywszy 92 lata zmarła śp. Paulina Błaszkowska.

23

Facebook
Twitter
Email
Print