Przeżywszy 92 lata zmarła śp. Paulina Błaszkowska.

23