Przeżywszy 93 lat zmarła śp. Helena Nowicka ze Swarzewa.

12

Facebook
Twitter
Email
Print