Przeżywszy 93 lata zmarła śp. Irena Dziarnowska.

2

Facebook
Twitter
Email
Print