Przeżywszy 93 lata zmarła śp. Irena Dziarnowska.

2