Przeżywszy 94 lat zmarła śp. Felicja Bobrowska.

13