Przeżywszy 94 lata zmarła śp. Anna Barra ze Smolna.

17