Przeżywszy 95 lat zmarła śp. Waleska Kużel z Leśniewa.

5

Facebook
Twitter
Email
Print