Przeżywszy 95 lat zmarła śp. Waleska Kużel z Leśniewa.

5