Przeżywszy 97 lat zmarła śp. Irena Welenc z Gdyni.

7

Facebook
Twitter
Email
Print