Przeżywszy 99 lat zmarła śp. Agnieszka Brzoza z Gdynia.

10