Przeżywszy lat 101 zmarła Regina Zdrojewska.

Facebook
Twitter
Email
Print