Przeżywszy lat 21 zmarła śp. Sara Lewandowska.

22-01