Przeżywszy lat 40 zmarła śp. Daria Anna Brodzińska.