Przeżywszy lat 52 zmarła śp. Marzena Drewa.

32-01