Przeżywszy lat 53 zmarł śp. Edmund Żuraw.

Facebook
Twitter
Email
Print