Przeżywszy lat 57 zmarła śp. Barbara Kamińska-Kałuża

25-01