Przeżywszy lat 59 zmarł śp. Marian Krzebietke.

Facebook
Twitter
Email
Print