Przeżywszy lat 62 zmarła śp. Jadwiga Korzeniewska.