Przeżywszy lat 63 zmarł śp. Włodzimierz Tkacz.

Facebook
Twitter
Email
Print