Przeżywszy lat 64 zmarł śp. Kazimierz Miotk.

Facebook
Twitter
Email
Print