Przeżywszy lat 64 zmarł śp. Marian Weiher.

Facebook
Twitter
Email
Print