Przeżywszy lat 64 zmarł śp. Zbigniew Szyrowski.

24-01