Przeżywszy lat 65 zmarł śp. ks. kanonik ROMAN SKWIERCZ