Przeżywszy lat 65 zmarł śp. Marian Gołębiewski – ”Madej”