Przeżywszy lat 65 zmarła śp. Maria Zwierzchowska.

Facebook
Twitter
Email
Print