Przeżywszy lat 67 zmarł śp. Jan Dzierżyński.

Facebook
Twitter
Email
Print