Przeżywszy lat 67 zmarł śp. Marian Jaffke.

29-01

Facebook
Twitter
Email
Print