Przeżywszy lat 67 zmarła śp. Danuta Ryduchowska.

Facebook
Twitter
Email
Print