Przeżywszy lat 70 zmarła śp. Maria Kowalik z/d Dawidowska.