Przeżywszy lat 71 zmarła śp. Eugenia Monika Tojza zd. Rambiert.