Przeżywszy lat 71 zmarła śp. Janina Stuczyńska.

22-01

Facebook
Twitter
Email
Print