Przeżywszy lat 74 zmarł śp. Kazimierz Badaczewski .