Przeżywszy lat 74 zmarła śp. Marianna Wittbrodt z d. Slowi.