Przeżywszy lat 76 zmarła śp. Urszula Wszeborowska.