Przeżywszy lat 77 zmarł śp. Ryszard Kukliński.

Facebook
Twitter
Email
Print