Przeżywszy lat 77 zmarł śp. Zbigniew Gallikowski.

Facebook
Twitter
Email
Print