Przeżywszy lat 77 zmarła śp. Elżbieta Barnanowska.