Przeżywszy lat 77 zmarła śp. Gabriela Hryhorowicz z d. Wittbrodt