Przeżywszy lat 77 zmarła śp. Krystyna Mniszak-Lewicka.

28-01