Przeżywszy lat 78 zmarła śp. Inga Głuszkowska.

Facebook
Twitter
Email
Print