Przeżywszy lat 79 zmarła śp. Eulalia Dowgielewicz.