Przeżywszy lat 79 zmarła śp. Jadwiga Szczypiorowska.