Przeżywszy lat 80 zmarł śp. ks. kanonik Zbigniew Walczak.