Przeżywszy lat 80 zmarł śp. Paweł Wentowski.

Facebook
Twitter
Email
Print